Forældrebestyrelsen i Himmelhuset

Hvem sidder i bestyrelsen.

Formand: Louise Modin, Næstformand: Sanne Baadtoft, Leif Hvidtfeld, Kurt Ravn, Connie Pingel.

Repræsentanter fra Himmelhuset: Lene Arnel, Lis Kristensen, Dorthe Hassing.